YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho dãy số sau: \(\frac{1}{3},\frac{6}{5},\frac{2}{9},\frac{3}{4},\frac{2}{5}\). Có bao nhiêu số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

  • A. 1 số; 
  • B. 2 số; 
  • C. 3 số; 
  • D. 5 số. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\frac{1}{3}{\rm{ =  0,333}}...{\rm{ =  0,(3)}}\) là số thập phân vô hạn tuần hoàn;

  \(\frac{6}{5}{\rm{ =  1,2}}\) là số thập phân hữu hạn;

  \(\frac{2}{9}{\rm{ =  0,222}}...{\rm{ =  0,(2)}}\) là số thập phân vô hạn tuần hoàn;

  \(\frac{3}{4}{\rm{ =  0,75}}\) là số thập phân hữu hạn;

  \(\frac{2}{5}{\rm{ =  0,4}}\) là số thập phân hữu hạn.

  Đáp án đúng là: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413896

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON