YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai. Hai góc kề nhau là: 

  • A. hai góc có đỉnh chung; 
  • B. có một cạnh chung; 
  • C. hai góc không chung đỉnh; 
  • D. có hai cạnh nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai góc kề nhau là hai góc có đỉnh chung, một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó.

  Đáp án đúng là: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF