YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm \(x\), biết: \(\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{3}x = \dfrac{1}{4}\) 

  • A. \(x = \dfrac{{ - 3}}{8}\)   
  • B. \(x = \dfrac{3}{8}\)    
  • C. \(x = \dfrac{1}{2}\)    
  • D. \(x =  - 1\)        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{3}x = \dfrac{1}{4}\)

  \(\begin{array}{l}\dfrac{2}{3}x = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}\\\dfrac{2}{3}x = \dfrac{2}{4} - \dfrac{1}{4}\\\dfrac{2}{3}x = \dfrac{{ - 1}}{4}\\x = \dfrac{{ - 1}}{4}:\dfrac{2}{3}\\x = \dfrac{{ - 1}}{4}.\dfrac{3}{2}\\x = \dfrac{{ - 3}}{8}\end{array}\)

  Vậy \(x = \dfrac{{ - 3}}{8}\)

  Chọn A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413853

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF