YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? 

  • A. Hình lăng trụ đứng tứ giác có 6 mặt, 8 đỉnh, 8 cạnh. 
  • B. Hình lăng trụ đứng tứ giác có 4 mặt, 6 đỉnh, 8 cạnh. 
  • C. Hình lăng trụ đứng tứ giác có 4 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. 
  • D. Hình lăng trụ đứng tứ giác có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta xem hình lăng trụ đứng tứ giác để biết hình lăng trụ đứng có mấy mặt, mấy đỉnh, mấy cạnh và nhận xét phát biểu đúng hay sai.

  Đáp án: D. 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413870

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON