YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với các kích thước \(AB = 20{\rm{ cm}}\), \(BC = 15{\rm{ cm}}\), \(CC' = 12{\rm{ cm}}\) (Hình 22). Tính tỉ số diện tích xung quanh và tổng diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật đó là:  

  • A. \(\dfrac{5}{{14}}\)  
  • B. \(\dfrac{7}{5}\) 
  • C. \(\dfrac{5}{7}\)     
  • D. \(\dfrac{{14}}{5}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

  \(2.(20+15).12  =  840 (cm^2)\).

  Tổng diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật là:

  \(20{\rm{ }}{\rm{. 15 }}{\rm{. 2  =  600 (c}}{{\rm{m}}^2})\).

  Vậy tỉ số diện tích xung quanh và tổng diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

  \(\dfrac{{840}}{{600}} = \dfrac{7}{5}\). 

  Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON