YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các hình vẽ dưới đây, liệt kê tất cả các hình là hình lăng trụ đứng tam giác hoặc hình lăng trụ đứng tứ giác?

  • A. Tất cả 6 hình    
  • B. Hình a), c), e), f)    
  • C. Hình b), c), d)     
  • D. Hình b), d)    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ các hình đã cho, ta thấy:

  + Hình vẽ b), c) là hình lăng trụ đứng tứ giác.

  + Hình vẽ d) là hình lăng trụ đứng tam giác.

  Vậy hình vẽ b), c) và d) là các hình lăng trụ đứng tam giác hoặc lăng trụ đứng tứ giác.

  Chọn A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413856

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON