YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hình lập phương có thể tích là \(343{m^3}\). Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 

  • A. \(343{m^2}\)   
  • B. \(98{m^2}\) 
  • C. \(196{m^2}\)       
  • D. \(240{m^2}\)   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi cạnh của hình lập phương là \(a\,\left( m \right)\) (điều kiện: \(a > 0\))

  Vì hình lập phương có thể tích là \(343{m^3}\) nên ta có: \({a^3} = 343 \Rightarrow {a^3} = {7^3} \Rightarrow a = 7\,\left( {tm} \right)\)

  Diện tích xung quanh của hình lập phương là: \({S_{xq}} = {4.7^2} = 4.49 = 196\,\left( {{m^2}} \right)\)

  Chọn A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413857

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON