YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  64 là lũy thừa của số tự nhiên nào và có số mũ bằng bao nhiêu? 

  • A. Lũy thừa của cơ số 3 và số mũ bằng 5; 
  • B. Lũy thừa của cơ số 2 và số mũ bằng 6; 
  • C. Lũy thừa của cơ số 3 và số mũ bằng 4; 
  • D. Lũy thừa của cơ số 2 và số mũ bằng 5. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  Lũy thừa của cơ số 3 và số mũ bằng 5 là:

  35 = 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = 243;

  Lũy thừa của 2 và số mũ bằng 6 là:

  26 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 64;

  Lũy thừa của 3 và số mũ bằng 4 là:

  34 = 3 . 3 . 3 . 3 = 81;

  Lũy thừa của 2 và số mũ bằng 5 là:

  25 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32.

  Vậy 64 là lũy thừa của cơ số là 2 và số mũ bằng 6.

  Đáp án đúng là: B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413880

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON