YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức (− 1997 + 32) – (273 – 97 + 115) bằng:

  • A. 2256; 
  • B. – 2256; 
  • C. 2022; 
  • D. 2257. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: (− 1997 + 32) – (273 – 97 + 115)

  = − 1997 + 32 − 273 + 97 – 115

  = (− 1997 + 97) + 32 – 273 – 115

  = ‒ 1900 + 32 – 273 – 115

  = ‒ 1868 – 273 – 115

  = ‒ 2141 – 115

  = − 2256.

  Đáp án đúng là: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413887

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF