YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dạng viết gọn của 0,2333… là:

  • A. 0,(23); 
  • B. 0,(233); 
  • C. 0,(2333); 
  • D. 0,2(3). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta thấy trong hàng thập phân của số 0,2333… có chữ số 3 xuất hiện liên tiếp mãi bắt đầu từ hàng trăm nên số 3 là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,2333… và số thập phân đó được viết gọn là 0,2(3).

  Vậy 0,2333 = 0,2(3).

  Đáp án đúng là: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF