YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ bên dưới. Biết tia \(Oz\) là tia phân giác của \(\angle xOy\). Tính \(\angle xOy\). 

  • A. \(\angle xOy = {56^0}\)  
  • B. \(\angle xOy = {121^0}\) 
  • C. \(\angle xOy = {112^0}\) 
  • D. \(\angle xOy = {100^0}\)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì \(Oz\) là tia phân giác của \(\angle xOy\) nên ta có: \(\angle xOy = 2\angle xOz = {2.56^0} = {112^0}\)

  Vậy \(\angle xOy = {112^0}\)

  Chọn C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413855

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON