YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác được tính như thế nào? Biết C là chu vi đáy, h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác. 

  • A. \({S_{xq}} = \frac{1}{2}C.h\) 
  • B. \({S_{xq}} = \frac{{2C}}{h}\) 
  • C. \({S_{xq\;}} = {\rm{ }}C.h\)
  • D. \({S_{xq}}\; = 2C.h.\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

  Vậy diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác được tính như sau:

  Sxq = C.h

  Đáp án đúng là: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413905

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON