YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hình lập phương có thể tích là \(125{\rm{ }}{{\rm{m}}^3}\). Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 

  • A. \(125{\rm{ }}{{\rm{m}}^2}\).     
  • B. \({\rm{500 }}{{\rm{m}}^2}\).  
  • C. \(150{\rm{ }}{{\rm{m}}^2}\).  
  • D. \(100{\rm{ }}{{\rm{m}}^2}\). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể tích của hình lập phương là \(125{\rm{ }}{{\rm{m}}^3}\), suy ra cạnh của hình lập phương \(\sqrt[3]{{125}} = 5{\rm{ m}}\).

  Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

  \(4.5{\rm{ }}{\rm{. 5 }}{\rm{  =  100 (}}{{\rm{m}}^2})\).

  Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413871

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF