YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép tính: \(\sqrt {1,44}  - 2.{\left( {\sqrt {0,6} } \right)^2}\) 

  • A. \(0,24\)      
  • B. \(0\) 
  • C. \(0,12\)   
  • D. \(0,2\)    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\sqrt {1,44}  - 2.{\left( {\sqrt {0,6} } \right)^2}\)

  \(\begin{array}{l} = 1,2 - 2.0,6\\ = 1,2 - 1,2\\ = 0\end{array}\)

  Chọn B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON