YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của x trong đẳng thức \({(3x - 2)^2} = {2.2^3}\) là: 

  • A. 2.     
  • B. \(\dfrac{2}{3}\) và 2. 
  • C. \(\dfrac{{ - 2}}{3}\) và 2.   
  • D. \(\dfrac{{ - 5}}{3}\) và 2. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \({(3x - 2)^2} = {2.2^3}\)

  \(\Rightarrow(3x-2)^2=2^4\\ \Rightarrow (3x-2)^2=4^2\)

  \(\Rightarrow 3x-2 = 4\) hoặc \(3x -2=-4\)

  \(\Rightarrow x=2\) hoặc \(x=\dfrac{{ - 2}}{3}\)

  Đáp án: C 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413867

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON