YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các phép tính của số hữu tỉ, thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là:

  • A. Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa; 
  • B. Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ; 
  • C. Nhân và chia → Cộng và trừ → Lũy thừa; 
  • D. Lũy thừa → Cộng và trừ → Nhân và chia. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thứ tự thực hiện các phép tính đối với số hữu tỉ tương tự thứ tự thực hiện các phép tính đối với số tự nhiên, số nguyên, phân số, số thập phân trong trường hợp biểu thức không có dấu ngoặc: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

  Đáp án đúng là: B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF