YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép tính \(\left( {\dfrac{{ - 7}}{8}:\dfrac{5}{{16}}} \right).\left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}} \right)\) là: 

  • A. \(\dfrac{{ - 7}}{6}\).    
  • B. \(\dfrac{{ - 7}}{3}\).  
  • C. \(\dfrac{{ - 5}}{6}\).   
  • D. \(\dfrac{{ - 5}}{3}\). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

       \(\left( {\dfrac{{ - 7}}{8}:\dfrac{5}{{16}}} \right).\left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}} \right) = \left( {\dfrac{{ - 7}}{8}.\dfrac{{16}}{5}} \right).\left( {\dfrac{3}{6} + \dfrac{2}{6}} \right) = \dfrac{{ - 14}}{5}.\dfrac{5}{6} = \dfrac{{ - 7}}{3}\).

  Đáp án: B 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON