YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

  • A. \(\dfrac{2}{5} \in \mathbb{Z}\)    
  • B. \( - 5 \in \mathbb{N}\)    
  • C. \(\dfrac{{ - 5}}{4} \notin \mathbb{Q}\)      
  • D. \(\dfrac{3}{2} \in \mathbb{Q}\)            

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + \(\dfrac{2}{5} \in \mathbb{Z}\) là sai vì \(\dfrac{2}{5} \in \mathbb{Q}\) nên loại đáp án A.

  + \( - 5 \in \mathbb{N}\) là sai vì \( - 5 \in \mathbb{Z}\) hoặc \( - 5 \in \mathbb{Q}\) nên loại đáp án B.

  + \(\dfrac{{ - 5}}{4} \notin \mathbb{Q}\) là sai vì \(\dfrac{{ - 5}}{4} \in \mathbb{Q}\) nên loại đáp án C.

  + \(\dfrac{3}{2} \in \mathbb{Q}\) là đúng nên chọn đáp án D.

  Chọn A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413852

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF