YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một bể rỗng không chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 2,4 m, chiều rộng là 1,5 m. chiều cao là 1 m. Người ta sử dụng một máy bơm nước có công suất 30l/phút để bơm đầy bể đó. Số giờ để bể đó đầy nước là: 

  • A. \(\dfrac{{13}}{3}\) giờ.   
  • B. 120 giờ.   
  • C. 2 giờ.  
  • D. \(\dfrac{{49}}{{18}}\) giờ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thể tích của bể có dạng hình hộp chữ nhật là:

  \(2,4{\rm{ }}{\rm{. 1,5 }}{\rm{. 1  =  3,6 (}}{{\rm{m}}^3}) = 3600{\rm{ (d}}{{\rm{m}}^3}) = 3600l\).

  Vậy thời gian để bể đầy nước là:

  \(3600:30 = 120\) (phút) = 2 giờ.

  Đáp án: C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413873

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON