YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quan sát hình bên và chỉ ra hai góc kề nhau.

  • A. góc FGB và góc BGC; 
  • B. góc FGB và góc EGC; 
  • C. góc FAB và góc GBC; 
  • D. góc BGC và góc FGE. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các cặp góc kề nhau trong hình trên là góc FGB và góc BGC; góc BGC và góc CGE; góc CGE và góc EGF; góc AFG và góc GFE; góc BCG và góc GCD.

  Đáp án đúng là: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF