YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết: \(x.{\left( {3,7} \right)^2} = {\left( {3,7} \right)^7}\) 

  • A. x = (3,7)14
  • B. x = (3,7)9
  • C. x = (3,7)5
  • D. x = (3,7)6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: x . (3,7)2 = (3,7)7

  x = (3,7)7 : (3,7)2

  x = (3,7)7 − 2

  x = (3,7)5.

  Vậy x = (3,7)5.

  Đáp án đúng là: C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413882

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON