YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các phân số \(\dfrac{8}{{50}};\dfrac{{12}}{{39}};\dfrac{{21}}{{42}};\dfrac{{25}}{{100}}\), phân số nào được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: 

  • A. \(\dfrac{8}{{50}}\).      
  • B. \(\dfrac{{12}}{{39}}\).  
  • C. \(\dfrac{{21}}{{42}}\).  
  • D. \(\dfrac{{25}}{{100}}\). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{8}{{50}} = 8:50 = 0,16;\\\dfrac{{12}}{{39}} = 12:39 = 0,307692307692... = 0,(307692);\\\dfrac{{21}}{{42}} = 21:42 = 0,5;\\\dfrac{{25}}{{100}} = 25:100 = 0,25\end{array}\)

  Đáp án: B 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF