AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việt Nam Quốc dân đảng là một chính đảng chính trị đại diện cho giai cấp nào?

  • A. Công nhân
  • B. Tiểu tư sản, tư sản, địa chủ
  • C. Tiểu tư sản
  • D. Tư sản dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk trang 85.

  Cách giải:

  Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài và Phó Đức Chính sáng lập, là mộtđảng chính trị theo xu hướng cách mạng dân chủ tu sản, tiêu biểu cho bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>