RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nét nổi bật trong chinh sách đôi ngoại của Ấn Độ sau khi giành độc lập là gì?

  • A. ủng hộ các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc.
  • B. Quan hệ chặt chẽ với Mĩ và các nước lớn, các nước đối tác.
  • C. Hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc.
  • D. Trung lập không can thiệp vào các sự việc bên ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk trang 34.

  Cách giải:

  về chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau khi giành độc lập: Ấn Độ theo đuổi chính sách hòa bình trung lập tích cực, ủng hộ phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>