AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1996 đến năm 2000, bức tranh chung về tình hình nước Nga là

  • A. chính trị - xã hội không ổn định nên đã ảnh hưởng xấu đến vị thế quốc tế.
  • B. trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và thứ hai thế giới (sau Mĩ).
  • C. chính trị - xã hội đã ổn định nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng âm.
  • D. kinh tế được phục hồi, phát triển, xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: đánh giá, nhận xét.

  Cách giải:

  * Về kinh tế

  - Từ 1990 - 1995, GDP là số âm.

  - Giai đoạn 1996 - 2000 kinh tế phục hồi (năm 1997 tốc độ tăng trưởng là 0,5 %,năm 2000 là 9%).

  * Về chính trị

  - Tháng 12.1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang.

  - Tình hình chính trị không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở Tréc-ni-a.

  * Về đối ngoại: một mặt ngả về phương Tây, mặt khác khôi phục và phát triển các mối quan hệ với châu Á.

  * Từ năm 2000 kinh tế dần hồi phục và phát triển, chính trị và xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao. Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức như nạn khủng bố, li khai, việc khôi phục và giữ vững vị thế cường quốc Á-Âu ...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>