YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đạt đến đỉnh cao vào thời điểm nào?     

  • A. Từ tháng 2 đến tháng 4-1930.
  • B. Từ tháng 9 đến tháng 10 -1930.
  • C. Từ tháng 5 đến thắng 8 -1930.
  • D. Từ tháng 1 đén tháng 5 - 1931.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk trang 92.

  Cách giải:

  Sang tháng 9-1930, phong trào đấu tranh dâng cao, nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nhân dân có vũ trang tự vệ với hàng nghìn người tham gia kéo đến huyện, lị, tình đòi giảm sưu thuế. Các cuộc đấu tranh này được nhân dân Vinh - Bến Thủy hưởng ứng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA