AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

  • A. chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.
  • B. phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ.
  • C. làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ.
  • D. buộc các nước phương Tây phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk trang 11.

  Cách giải:

  Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>