AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Kế hoạch Mácsan” thực hiện ở các nước Tây Âu còn được gọi là

  • A. Kế hoạch phục hưng liên minh châu Âu.
  • B. Kế hoạch phục hưng châu Âu.
  • C. Kế hoạch khôi phục kinh tế Mĩ - Âu.
  • D. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: liên hệ.

  Cách giải:

  Kế hoạch Mác san hay còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>