RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tính hai mặt của xu thế toàn cầu hóa là

  • A. vừa tạo thời cơ, vừa tạo ra thách thức cho tất cả các dân tộc trên thế giới.
  • B. tạo cơ hội lớn cho cả các nước TBCN và XHCN.
  • C. nguy cơ cạnh tranh khốc liệt và đánh mất bản sắc dân tộc.
  • D. tạo ra thách thức lớn cho các nước TBCN và XHCN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk trang 70, chữ in nhỏ

  Cách giải:

  Toàn cầu hóa là kết quả của quá trình tăng lên mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, toàn cầu hóa là xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược. Nó có mặt tích cực và mặt tiêu cực, nhất là đối với các nước đang phát triển.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA