AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mối lo ngại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thú hai là gi?

  • A. Chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới, trải dài từ Đông Âu tới phía đông châu Á.
  • B. Nhật Bản, Tây Âu vươn lên thành trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
  • C. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.
  • D. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trật tự hai cực Ianta đứng đầu là Liên Xô và Mĩ được hình thành => Muốn bá chủ thế giới, Mĩ cần phá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

  => Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là: Ngăn chặn và tiền tới xóa bỏ CNXH trên phạm vi thế giới.

  Trong khi đó, sau chiến tranh thế giới thứ hai:

  - Chủ nghĩa xã hội được mở rộng từ một ra nước ra toàn châu Âu: sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

  - Chủ nghĩa xã hội mở rộng từ Âu sang Á: sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  Đây chính là mối lo ngại lớn nhất của Mĩ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>