AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của trật tự thế giới “hai cực” và có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Việt Nam là gì?.

  • A. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
  • B. Liên Xô và Mĩ quá tốn kém trong việc chạy đua vũ trang.
  • C. Ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ bị thu hẹp ỏ nhiều nơi trên thế giới.
  • D. “Cực” Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: phân tích.

  Cách giải:

  Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã nhận được nhiều sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ Liên Xô.

  Hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới sụp đổ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Hiện nay vẫn có một vài nước trên thế giới vẫn duy trì chế độ này, trong đó có Việt Nam. Tuy phát triển dựa vào thực lực của mình là chính những xét về bản chất sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa là một tổn thất to lớn đối với Việt Nam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>