AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Hiệp ước Vácsava của các nước Xã hội chủ nghĩa châu Âu ra đời năm 1955 nhằm thực hiện mục tiêu

  • A. thành lập một liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
  • B. thành lập liên minh văn hóa, khoa học - kĩ thuật giữa Liên Xô và các nước XHCN châu Âu.
  • C. chống lại tham vọng của Mĩ muốn thiết lập trật tự thế giới “đơn cực”.
  • D. ủng hộ Liên Xô, chống lại sự đối địch của các nước phương Tây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk trang 59.

  Cách giải:

  Tháng 5-1955, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập Tồ chức Hiệp ước Vácsava, đây là một liên minh chính trị- quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>