AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình triển khai “chiến lược toàn cầu” sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thu được một số kết quả ngoại trừ.

  • A. lôi kéo được nhiều nước đồng minh đi theo, ủng hộ Mĩ.
  • B. làm chậm quá trình giành độc lập của nhiều nuớc trên thế giới.
  • C. làm cho nhiều nước bị chia cắt trong thời gian dài.
  • D. ngăn chặn, đẩy lùi được Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: phân tích.

  Cách giải:

  Kết quả: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu, Mĩ đạt được một số mưu đồ nhất định:

  - Lôi kéo nhiều nước tư bản đồng minh đi theo, ủng hộ Mĩ, trong đó có các nước Tây Âu.

  - Làm cho nhiều nước bị chia cắt lâu dài: tiêu biểu là chia cắt hai miền Triều Tiên.

  - Ngăn chặn đẩy lùi được chủ nghĩa xã hội trên thế giới: năm 1991, hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

  - Mĩ không làm chậm được quá trình giành độc lập của nhiều nước trên thế giới: bằng chứng là sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh dân tộc nổ ra mạnh mẽ, làm tan rã hệ thống thuộc địa trên thế giới, nhiều quốc gia độc lập đã ra đời, thậm chí Mĩ còn vấp phải thất bại trong Chiến tranh Việt Nam.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>