AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930, có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt Nam sau này là

  • A. phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.
  • B. thành lập mặt trận dân tộc thống nhất. 
  • C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 
  • D. cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải:

  - Đáp ánA: phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: cuối năm 1930 - đầu năm 1931.

  - Đáp án B: Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên được thành lập vào giai đoạn 1936 -1939.

  - Đáp án c Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. (sgk trang 89).

  - Đáp án D: khởi nghĩa Yên Bái thất bại => không phải nhân tố đánh dáu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>