AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) chủ trương thành lập

  • A. Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương.
  • B. Mặt trận Thống nhất dân tộc Phản đế Đông Dương.
  • C. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
  • D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk trang 100.

  Cách giải:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>