AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng và nguồn cacbon chủ yếu chất hữu cơ thuộc kiểu dinh dưỡng nào? 

  • A. Hóa tự dưỡng
  • B. Quang dị dưỡng
  • C. Quang tự dưỡng
  • D. Hóa dị dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>