YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu về vi sinh vật sau:

  (1) Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi.

  (2) Môi trường cơ bản nuôi cấy vi sinh vật gồm: môi trường tự nhiên, hóa học, bán hóa học, bán tự nhiên.

  (3) Phần lớn cơ thể vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ.

  (4) Vi sinh vật phân bố ở nhiều môi trường khác nhau.

  Có bao nhiêu phát biểu đúng? 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA