AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào các chất dinh dưỡng, môi trường nuôi cấy vi sinh vật được chia thành mấy loại cơ bản? 

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>