YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quá trình nguyên phân xảy ra ở những loại tế bào nào? 

  • A. Tế bào sinh tinh, tế bào sinh trứng
  • B. Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai
  • C. Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh tinh
  • D. Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh trứng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>