AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần hóa học sau: (NH4)3PO4 – 1,5 g/l, KH2PO4 – 1,0 g/l, MgSO4 – 0,2 g/l, CaCl2 – 0.1 g/l, NaCl – 5,0 g/l. Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này sử dụng là gì? 

  • A. CO2, ánh sáng, phôtphat amôn
  • B. CO2, chất hữu cơ, phôtphat amôn
  • C. Ánh sáng, chất hữu cơ, chất vô cơ
  • D. Chất vô cơ, chất hữu cơ, phôtphat amôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>