AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin sau:

  1. Giúp trượt nhanh, dễ dàng trên thoi vô sắc.

  2. Giúp NST di chuyển nhanh về 2 cực của tế bào.

  3. Dễ di chuyển trong phân bào.

  4. Nhằm đảm bảo phân chia đồng đều vật chất di truyền.

  Trong nguyên phân, các NST co xoắn cực đại trước khi phân li về 2 cực của tế bào ở kì sau là vì: 

  • A. (1), (2), (3)
  • B. (2),(3), (4)
  • C. (2), (4)
  • D. (3), (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA