AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài có bộ nhiễm sắc thể là 2n=24, ở kì giữa của nguyên phân NST có trạng thái gì và số NST là bao nhiêu? 

  • A. 24 NST kép
  • B. 12 NST kép
  • C. 24 NST đơn
  • D. 48 NST đơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>