AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân? 

  • A. Có sự phân chia của tế bào chất
  • B. Có sự phân chia nhân
  • C. Các NST kép tiếp hợp và có thể trao đổi các đoạn crômatit cho nhau
  • D. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở kì trung gian thành các nhiểm sắc thể kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>