AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở thỏ cái (2n = 44), một số tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng, đi qua vùng chín và giảm phân bình thường. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và có 220 NST trong hợp tử. Có bao nhiêu tế bào tham gia nguyên phân và các tế bào này nguyên phân bao nhiêu lần? 

  • A. 20 tế bào nguyên phân 1 lần
  • B. 10 tế bào nguyên phân 2 lần
  • C. 10 tế bào nguyên phân 1 lần
  • D. 5 tế bào nguyên phân 2 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>