AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về hô hấp tế bào? 

  • A. CO2 được giải phóng trong hô hấp hiếu khí trong giai đoạn đường phân
  • B. Một trong những sản phẩm của chu trình Crep là axit piruvic
  • C. Giai đoạn chuỗi truyền electron tạo ra nhiều năng lượng nhất trong ba giai đoạn của hô hấp tế bào
  • D. Hô hấp tế bào xảy ra trên màng trong của màng trong ti thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>