AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình bảo quản thực phẩm, chúng ta thường phải bọc kín thực phẩm, việc làm này để nhằm mục đích chủ yếu là gì ?

  1. Giảm cường độ hô hấp tế bào để hạn chế mức thấp nhất tổn thất về chất dinh dưỡng của thực phẩm.

  2. Hạn chế sự xâm nhập của loài sinh vật gây hại cho thực phẩm.

  3. Tránh được sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng làm thực phẩm không bị hư hại.

  4. Bảo quản thực phẩm dễ dàng hơn.

  Có bao nhiêu nhận định đúng? 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA