AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quang hợp, nhận định nào sau đây là đúng: 

  • A. Quang hợp là sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
  • B. Trong quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ
  • C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2
  • D. Nguyên liệu của quang hợp là H2O và O2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>