AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm thu được của pha tối quang hợp gồm những chất nào ? 

  • A. Các chất hữu cơ ( glucozo, glixeril,…)
  • B. Các chất vô cơ ( CO2, O2, H2O,…)
  • C. CO2, ATP, NADPH
  • D. (CH2O)n, ADP, NADP+ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA