AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân do đâu mà ở phần lớn các loài thực vật lại có lá màu xanh lục? 

  • A. Do chất diệp lục không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục, lúc này ánh sáng xanh sẽ bị phản lại và mắt ta sẽ nhận thấy lá cây có màu xanh lục
  • B. Do các nhóm sắc tố carotenoit hâp thụ dược các ánh sáng màu lục, lúc này ánh sáng xanh sẽ bị phản lại và mắt ta sẽ nhận thấy lá cây có màu xanh lục, lúc này ánh sáng xanh sẽ bị phản lại và mắt ta sẽ nhận thấy lá cây có màu xanh lục
  • C. Do các nhóm sắc tố phicobilin hâp thụ dược các ánh sáng màu lục, lúc này ánh sáng xanh sẽ bị phản lại và mắt ta sẽ nhận thấy lá cây có màu xanh lục
  • D. Do các nhóm sắc tố melanin hâp thụ dược các ánh sáng màu lục, lúc này ánh sáng xanh sẽ bị phản lại và mắt ta sẽ nhận thấy lá cây có màu xanh lục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA