AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hóa dị dưỡng là kiểu dinh dưỡng sử dụng nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu nào? 

  • A. Ánh sáng, chất hữu cơ
  • B. Chất hữu cơ, CO2
  • C. Chất hữu cơ, chất hữu cơ
  • D. Chất vô cơ, chất hữu cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>